Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn


 • Suy Niệm Lời Chúa

  • TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN, NĂM A Bài đọc 1: (Is. 56: 1,6-7); Bài đọc 2: (Rm 11:13-15,29-32); Tin Mừng: (Mt 15: 21-28) Khi […]
  • Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm A CHÚA NHẬT 08-20-2017 BÀI ĐỌC I: Is 56, 1. 6-7 "Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh". […]
  • “ THƯA NGÀI! XIN CỨU CON VỚI!”
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   “ THƯA NGÀI! XIN CỨU CON VỚI!” CHÚA NHẬT TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : (1V 19:9.11-13). Bài đọc 2 : ( Rm 9:1-5). Tin Mừng : ( Mt […]
  • Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm A CHÚA NHẬT 08-13-2017 BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-13a "Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan […]
  • BIẾN HÌNH
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   BIẾN HÌNH CHÚA NHẬT TUẦN VXIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : (Đn 7, 9-10. 13-14). Bài đọc 2 : (2 Pr 1, 16-19). Tin Mừng : (Mt 17, 1-9) Biến cố trên […]


 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ
 • Các Đề Tài

 • Tháng Được Đăng