Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn


 • Suy Niệm Lời Chúa

  • Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A CHÚA NHẬT 10-22-2017 BÀI ĐỌC I: Is 45, 1. 4-6 "Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy […]
  • Phòng tiệc Nước Trời
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Phòng tiệc Nước Trời “Gặp bất cứ ai hãy mời vào…” Qua các bài đọc Chúa nhật hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta tham dự bữa […]
  • Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A CHÚA NHẬT 10-15-2017 BÀI ĐỌC I: Is 25, 6-10a "Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt […]
  • Vườn nho của Chúa
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Vườn nho của Chúa (Suy niệm của John W. Martens – Văn Hào, SDB chuyển ngữ) “Tôi những mong trái tốt, mà sao vườn nho chỉ sinh nho dại” (Is 5,4). […]
  • Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A CHÚA NHẬT 10-08-2017 BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7 "Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà […]

 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ
 • Các Đề Tài

 • Tháng Được Đăng